Siirry sisältöön

Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Food&Events Tapahtumaravintoloille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä

Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto, minkä lisäksi yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

food-events-tapahtumaravintolat-restel-avainlippu

Avainlippu-merkki on arvostettu ja tunnettu Suomessa

Avainlippu-tunnus on erittäin tunnettu maassamme. Suomalaisen Työn Liiton tekemän tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tietävät Avainlipun ja sen merkityksen. Suurin osa suomalaisista (75 prosenttia) on sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa myönteisesti heidän tekemiinsä ostopäätöksiin. Noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin myös vastuullisuuden.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen.